Glasnici

Glasilo Udruge Glasnik AMCA-FA izlazi jednom godišnje u tiskanom izdanju i šalje se svim članovima Udruge. Glasnik se također može preuzeti i na ovim stranicama.

Izdavač: Hrvatska udruga diplomiranih inženjera
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26
10000 Zagreb
Uređivački odbor: Nedjeljka Čengija, dipl.ing.građ.
prof.dr.sc. Ivica Džeba, dipl.ing.građ.
Narcisa Frieben, dipl.ing.građ.
Damir Milobara, dipl.ing.građ.
Jasna Štambuk Matić, dipl.ing.građ.
Glavni urednik: prof.dr.sc. Ivica Džeba, dipl.ing.građ.

Izdani Glasnici

Svi glasnici su u .pdf formatu.

Broj 1 rujan 2000.
Broj 2 studeni 2002.
Broj 3 studeni 2003.
Broj 4 studeni 2004.
Broj 5 studeni 2005.
Broj 6 studeni 2006.
Broj 7 studeni 2007.
Broj 8 prosinac 2008.
Broj 9 veljača 2010.
Broj 10 veljača 2011.
Broj 11 veljača 2012.
Broj 12 veljača 2013.
Broj 13 veljača 2014.
Broj 14 ožujak 2015.

/*