Aksonometrijski prikaz tijela zadanog tlocrtom i nacrtom

Tijelo je zadano sa svoje dvije projekcije - tlocrtom i nacrtom. Potrebno je rekonstruirati 3D prikaz tijela i modelirati ga u programu Rhino. Tijelo treba smjestiti u koordinati sustav.

U sljedećim primjerima ishodište koordinatnog sustava naznačeno je na predlošku crvenom točkom. Ono može biti u bilo kojoj točki, smještamo ga tamo gdje nam najviše odgovara.

1. riješeni primjer

Slika 448: Tlocrt i nacrt tijela
Slika 449: Prikaz 3D modela
Slika 450: Konstrukcija u programu Rhino
Korištene naredbe: Polyline,   Solid\(\to\)Extrude Planar Curve\(\to\)Straight
Video 22

U sljedećim riješenim primjerima pokušajte, slušajući upute s videa, zamisliti oblik zadanog tijela na temelju njegovog tlocrta i nacrta (slike 451-454) i smisliti proceduru za njegovo modeliranje u programu Rhino prije nego pogledate prikaz 3D modela i skicu konstrukcije. Video možete zaustaviti, vratiti, i tako sebi dati malo više vremena za razmišljanje.

Vez dviju greda

Vez dviju greda predstavlja objekt koji se sastoji od dvije grede koje spojene čine cjelinu. Obje grede su tijela. Na mjestima gdje jedna greda ima izbočinu, druga ima utor i obratno.

6. riješeni primjer

Slika 463: Tlocrt i nacrt veza
Slika 464: Prikaz 3D modela spojenog veza
Slika 465: Prikaz 3D modela rastavljenog veza
Korištene naredbe: Polyline,   Solid\(\to\)Extrude Planar Curve\(\to\)Straight,  Copy,  Transform\(\to\)Rotate 3D,  Move
Video 27

7. riješeni primjer

Slika 466: Tlocrt i nacrt veza
Slika 467: Prikaz 3D modela spojenog veza
Slika 468: Prikaz 3D modela rastavljenog veza
Korištene naredbe: Rectangle,   Polyline,   Solid\(\to\)Extrude Planar Curve\(\to\)Straight,   Copy,   Solid\(\to\)Difference
Video 28