Pravilna Ĩetverostrana (kvadratna) piramida

Helena Halas - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Created with GeoGebra