Konstruirajte projekcije kružnice \(k\in\Sigma\) kojoj je točka \(S\) središte, a pravac \(t\) tangenta.

Helena Halas - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Created with GeoGebra