ZADATAK: Konstruirajte projekcije probodišta pravca \(p\) i zadane sfere.

Princip konstrukcije probodišta pravca i sfere je sljedeći:
- Pravcem postavimo bilo koju ravninu i odredimo kružnicu po kojoj ona siječe sferu.
- Sjecišta dobivene kružnice i zadanog pravca su tražena probodišta.

Zbog jednostavnosti konstrukcije, ravninu koju postavljamo pravcem odabiremo tako da bude projicirajuća.
 • Pravac \(p\) paralelan je s ravninom \(\small \Pi_1\), pa njime postavljena
  2. projicirajuća ravnina siječe sferu po paraleli \(c\).

 • Uočimo nacrt paralele \(c\).

 • Konstruiramo tlocrt paralele \(c\).

 • Konstruiramo projekcije točaka \(\small K\) i \(\small L\) u kojima se sijeku
  pravac \(p\) i paralela \(c\). Te su točke tražena probodišta pravca i
  sfere.

 • Na završnom crtežu, istaknemo vidljivost pravca u odnosu na
  sferu.


 • izradila Sonja Gorjanc - DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA - predavanja