ZADATAK: Konstruirajte projekcije probodišta pravca \(p\) i zadane sfere.

U ovom je slučaju pravac \(p\) u općem položaju prema ravninama projekcije, pa je konstrukcija njegovih probodišta sa sferom nešto složenija nego u prethodnom primjeru. • Pravcem postavimo 2. projicirajuću
  ravninu \(\small \mathrm E\) i učimo nacrt kružnice \(k\)
  po kojoj ta ravnina siječe zadanu
  sferu.

 • Odredimo nacrt točke \(\small O\), središta
  kružnice \(k\).

 • Tlocrt točke \(\small O\) konstruiramo na
  temelju činjenice da spojnica \(\small SO\)
  leži u istoj vertikalnoj ravnini kao i
  meridijan \(m\) - nacrtna kontura
  zadane sfere.

 • Kostruiramo prevaljene položaje
  kružnice \(k\), pravca \(p\) te njihovih
  sjecišta \(\small M\) i \(\small N\).

 • Kostruiramo projekcije probodšita
  \(\small M\) i \(\small N\) te u tloctu i nacrtu
  istaknemo vidljivost pravca u
  odnosu na sferu.

 • izradila Sonja Gorjanc - DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA - predavanja