ZADATAK: Konstruirajte projekcije kružnice po kojoj 1. projicirajuća ravnina \(\mathrm E\) siječe zadanu sferu.

 • Uočimo tlocrt presječne kružnice \(k\) i konstruiramo
  tlocrt njezinog središta \(\small O\).

 • Istaknemo tlocrte para ortogonalnih promjera
  kružnice \(k\) \(-\) \(\small \overline {AB}\parallel \Pi_1\) i \(\small \overline {CD}\perp \Pi_1\).

 • Konstruiramo nacrte točaka \(\small O\), \(\small A\), \(\small B\), \(\small C\) i \(\small D\).
  Promjer \(\small \overline {AB}\) projicira se u pravoj veličini u tloctru,
  a promjer \(\small \overline {CD}\) u nacrtu.

 • Konstruiramo projekcije onih točaka kružnice \(k\)
  koje leže na meridijanu \(m\) \(-\) nacrtnoj konturi
  sfere. To su točke \(\small P\) i \(\small Q\) u kojima se mijenja
  vidljivost točaka kružnice \(k\) u nacrtu.

 • Konstruiramo nacrt kružnice \(k\).

 • izradila Sonja Gorjanc - DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA - predavanja