Jednokrilni rotacijski hiperboloid\(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1\)

Nastaje rotacijom hiperbole oko njene imaginarne osi,desni klik na sliku \( \rightarrow \) PLAY

ili


rotacijom pravca oko osi s kojom je taj pavac mimosmjeran.

desni klik na slike \( \rightarrow \) PLAY

Jednokrilni hiperboloid ima 2 sistema izvodnica.

 • Kroz svaku njegovu točku prolazi po jedna izvodnica iz svakog sistema.

 • Sve izvodnice jednog sistema međusobno su mimosmjerne.

 • Svaka izvodnica jednog sistema siječe sve izvodnice drugog sistema.

 • Na grlenoj kružnici leže tjemena svih meridijanskih hiperbola jednokrilnog hiperboloida.

 • Grlena kružnica sadrži one točke izvodnica kojma je udaljenost od osi plohe namanja.

 • Projekcije izvodnica jednokrilnog hiperboloida na ravninu njegove grlene kružnice
  (ili na neku s njom paralelnu) su tangente grlene kružnice.

 • Dirne ravnine jednokrilnog hiperboloida u točkama njegove grlene kružnice, paralelne su s osi hiperboloida.

  Asimptotski stožac jednokrilnog rotacijskog hiperboloida

  desni klik na sliku \( \rightarrow \) PLAY