Kupole

Arhitektonsko oblikovanje kupola (tal. cupola - svod ili krov polukugli slična oblika) u obliku polukugle moguće je samo tako da se ona isječe te se njezin teret koncentrira u pojedinim točkama. Radi jednostavnijeg prostornog prikaza, ravnine kojim siječemo kuglu postavljamo paralelno s koordinatnim osima.



Primjeri koje promatramo su:
a) opisana ili viseća
b) barokna ili češka
c) bizantska ili kupola s pandativima.


a) Opisana ili viseća kupola je izvedena nad kvadratnim tlocrtom, kod koje je promjer polukugle jednak dijagonali kvadrata.

b) Barokna ili češka kupola je dio kugline plohe izveden nad pravokutnim tlocrtom, kod kojeg je dijagonala pravokutnika manja od promjera polukugle.
c) Tlocrt bizantske kupole je kvadrat s upisanom kružnicom. Kupola leži na 4 sferna trokutasta isječka koji pripadaju polukugli čiji je ekvator opisan kvadratu.
Kod konstruiranja 3D prikaza kupola najbolji izbor je ortogonalna aksonometrija. Više o toj vrsti aksonometrije i prikazu kupola u njoj može se naći u članku autora N. Sudeta, I. Petrunić Svodovi kao dijelovi kugline plohe u ortogonalnoj aksonometriji.


Marija Šimić Horvath - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu