Elipsa kao perspektivna slika kružnice

Općenito, perspektivne slike vertikalnog promjera AB i tetive CD kružnice su konjugirani promjeri elipse. U slučaju kad se vertikalni promjer AB poklapa s osi pogleda dobivaju se direktno velika i mala os elipse.
Pomicanjem središta kružnice S' do osi pogleda nastaje spomenuti slučaj.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
Marija Šimić Horvath - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Created with GeoGebra