Točkom i pravcem odrediti ravninu

Točkom T se postavi pravac t paralelan pravcu p.

Pravci t i p određuju traženu ravninu.

Da bi se odredilo probodište pravca t, nađe se ravnina određena pravcima t i q.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com




Marija Šimić Horvath - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Created with GeoGebra