Frontalna perspektiva

Ako je neka ploha objekta paralelna s ravninom slike govorimo o frontalnoj perspektivi. Da bi konstruirana perspektivna slika bila optimalna na mediju kojim raspolažemo koristimo se postupkom ''klizanja ravnine slike''. Zgodno je pokazati da je svejedno gdje pozicioniramo osnovicu i horizont na izabranom mediju, važna je distancija i udaljenost promatrača od objekta koji se želi prikazati.

Pomicanjem pravca r (ravnine slike), osi pogleda (vertikalnog pravca točkom O') ili stajališta O' dolazi do promjene perspektivne slike. Kakve su promjene i što se događa s kružnicom K(O_c,d/2)?

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
Marija Šimić Horvath - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Created with GeoGebra