Konstrukcija perspektivne slike iz dva mjerila

Konstrukcija perspektivne slike je neprecizna ako je iz zadanog mjerila nacrtani objekt ili neki njegov detalj premalen. Precizniju sliku moguće je dobiti ako zadani objekt projiciramo iz većeg mjerila. Udaljenost tlocrta i udaljenost osnovice i horizonta nacrtamo u većem mjerilu. Pri tom ne mijenjamo položaj stajališta O' i horizonta h. Svejedno je da li je zadani dio u horizontanoj ili vertikalnoj ravnini.

Pomicanjem O' prema ili od ravnine slike r mijenja se mjerilo M2.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
Marija Šimić Horvath - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Created with GeoGebra