Zadatak 5
  • Konstruirajte presjek kugle [S(-4,4,4), r=3] ravninom P(-6.5,-5.5,5.5).
  • Odredite tangencijalnu ravninu kugle i tangentu presječne krivulje u točki T(–,–,5.5) na lijevoj strani plohe.
  • Rješenje ovog zadatka dano je u dva video zapisa.  • Ema Jurkin - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu