Zadatak 2
  • Konstruirajte presjek rotacijskog stošca [os SV, S(6,0,6), V(6,10,6), r=5, osnovica u Π2] ravninom P(4,-2,3).
  • Konstruirajte tangentu u točki T presječne krivulje, ako ta točka leži na donjem dijelu stošca, a drugo probodište njezine izvodnice je točka N2(7,0,–). Tangentu konstruirajte kao presječnicu tangencijalne ravnine stošca i ravnine presjeka.
  • Razvijte plašt stošca s presječnom krivuljom.
  • Rješenje ovog zadatka dano je u dva video zapisa.  • Ema Jurkin - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu