Zadatak 3
  • Konstruirajte presjek rotacijskog stošca [os SV, S(6,5,0), V(6,5,8.5), r=5, osnovica u Π1] ravninom (∞,7,–) po paraboli.
  • Konstruirajte tangentu u općoj točki presječne krivulje.

  • Ema Jurkin - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu