Zadatak 1
U točki T(8,3,–) koja leži na gornjem dijelu sfere sa središtem u S(10,10,10) i polumjerom r=10, konstruirajte dirnu ravninu te sfere.

Prikažite gornji dio zadane sfere omeđen pobočjem pravilne, uspravne, trostrane piramide kojoj je osnovica upisana u ekvator, a vrh u točki V(10,10,0).
Sonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu