Zadatak 6
Rotacijski stožac ima osnovku u ravnini Π1, a na predlošku je zadan svojim nacrtom. U programu Rhino konstruirajte objekt koji nastaje siječenjem tog stošca s drugim projicirajućim ravninama.
Na predlošku je nacrt traženog objekta označen sivo.
  • Rješenje ovog zadatka dano je u dva video zapisa.