Zadatak 1
  • Konstruirajte presjek rotacijskog valjka [os MN, M(0,4,0), N(0,4,8), r=4, osnovica u Π1] ravninom P(10,11,9).
  • Konstruirajte tangentu u općoj točki presječne krivulje.
  • Razvijte plašt valjka s presječnom krivuljom.
  • Odredite pravu veličinu presječne krivulje.

  • Ema Jurkin - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu