Zadatak 2
  • Dužina MN[M(5,5,3), N(15,15,3)] je os rotacijskog valjka koji dodiruje ravninu Π1. Konstruirajte presječnu krivulju tog valjka i ravnine P(20,15,-10).
  • Odredite pravu veličinu presječne krivulje.

  • Sonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu