Modeliranje tijela u programu Rhino

Aksonometrijski prikaz tijela zadanog tlocrtom i nacrtom

1. riješeni primjerKorištene naredbe:

Polyline
Solid->Extrude Planar Curve->Straight


U sljedećim riješenim primjerima pokušajte, slušajući upute sa videa, zamisliti oblik zadanog tijela i smisliti proceduru za njegovo modeliranje u programu Rhino prije nego što pogledate prikaz 3D modela i skicu konstrukcije. Video možete zaustaviti, vratiti, i tako sebi dati malo više vremena za razmišljanje.

Vez dviju greda

6. riješeni primjer
prikaz 3D modela
spojenog veza

prikaz 3D modela
rastavljenog veza

Korištene naredbe:
Polyline
Solid->Extrude Planar Curve->Straight
Copy
Transform->Rotate 3D
Move7. riješeni primjerprikaz 3D modela
spojenog veza

prikaz 3D modela
rastavljenog veza

Korištene naredbe:
Rectangle
Polyline
Solid->Extrude Planar Curve->Straight
Copy
Solid->DifferenceSonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu