Parabola - omotaljka tangenataNeka su pravci \( a\) i \( b\), koji se sijeku u točki \( O\), tangente parabole \( p\) s diralištima \( A\) i \( B\). Tada za bilo koju treću tangentu \( t\) iste parabole vrijedi svojstvo izraženo na donjoj slici.


Konstrukcija proizvoljno mnogo tangenata parabole ako su zadane dvije njezine tangente i njihova dirališta.


izradila Sonja Gorjanc - DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA (predavanja)