TERENI

Nepravilni prirodni teren nazivamo topografskom plohom.

U kotiranoj projekciji takvu plohu, isto kao i ravninu, prikazujemo slojnicama, tj. njezinim linijama koje sadrže točke istih kota.

Pri određivanju kota slojnica topografskih ploha, za nultu horizontalnu ravninu uzima se ravnina razine mora.Prikaz topografske plohe u programu Rhino

Topografske plohe zadavat ćemo predlošcima na kojima su iscrtane njihove slojnice.
Prilikom modeliranja topografske plohe (terena) u programu Rhino njezinu najnižu slojnicu smještavat ćemo na visinu 10.

PRIMJER

Topografska ploha zadana je sljedećim predloškom. U programu Rhino treba modelirati plohu terena.
konstrukcija slojnica i modeliranje topografske plohe
Sonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu