ELIPTČKE, HIPERBOLIČKE, PARABOLIČKE I PLANARNE TOČKE PLOHE
 • Ako za točku T na plohi Φ vrijedi G(T) > 0,
  tj. ako su glavne zakrivljenosti u točki T istoga predznaka, kažemo da je T eliptička točka plohe Φ.

 • Ako za točku T na plohi Φ vrijedi G(T) < 0,
  tj. ako su glavne zakrivljenosti u točki T suprotnog predznaka, kažemo da je T hiperbolička točka plohe Φ .

 • Ako za točku T na plohi Φ vrijedi G(T) = 0,
  a pri tome samo jedna od glavnih zakrivljenosti iščezava (ili K1=0 ili K2= 0), kažemo da je T parabolička točka plohe Φ .

 • Ako za točku T na plohi Φ vrijedi G(T) = 0,
  a pri tome iščezavaju obe glavne zakrivljenosti, te stoga i sve ostale normalne zakrivljenosti,
  tj. vrijedi K1=K2=Kt=0, kažemo da je T točka spljoštenosti plohe Φ .

 • eliptička točka

  hiperbolička točka

  parabolička točka

  točka spljoštenosti
  Torus je primjer plohe na kojoj postoje eliptičke, paraboličke i hiperboličke točke.


  natrag