1. Normalna, Gaussova i srednja zakrivljenost u regularnoj točki plohe


2. Eliptičke, hiperboličke, paraboličke i planarne točke plohe


3. Gaussova i srednja zakrivljenost u regularnoj točki vitopere pravčaste plohe


3.1. Gaussova i srednja zakrivljenost hiperboličkog paraboloida


3.2. Gaussova i srednja zakrivljenost kružnog konoida 4. stupnja


4. Neke matematičke definicije potrebne za vizualizacije u Mathematici


5. webMathematica datoteka za vježbu


natrag (IT project)


natrag (Primijenjena geometrija - nastava)