Ovdje se nalaze nekoliko primjera visećih konstrukcija koje služe za različite namjene. Može se reći da su ovakvi tipovi građevina našli mjesto u svim ljudskim djelatnostima i na svim mjestima. Veoma se dobro uklapaju u gradsko urbano područje te čine lijep sklad sa čeličnim I betonskim građevinama.

 

                                              [Ukoliko želite vidjeti uvećanu sliku pritisnite lijevom tipkom miša na nju]

 

 

                                                          

 

                                                                         Canadian Place , Vancouver, B.C. Canada, 1985god.                                                                                                                                        

                                                                                        http://www.geigerengineers.com/

 

        

                Canada Place                                                       Canada Place noću                                                           Canada Place

                                                                                                                                                                       http://www.geigerengineers.com/

     

         

Bullock`s Fashion Island, San Mateo,          Cynthia Woods Mitchell, Performing Art Centar,                   San Diego Convention Centar, San Diego, California, USA, 1981god.                             Woodlands (pokraj Houstona), Texas, USA, 1990.                  California, USA, 1990god.

 

   

                                                            San Diego Convention Centar,                            Ja-Yi Sports Gymnasium, Ja-Yi,

                                                            San Diego, California, USA, 1990god.                 Taiwan, R.O.C, 1996 god.

                                                                                                                                          http://www.geigerengineers.com/