NORMALNA, GAUSSOVA I SREDNJA ZAKRIVLJENOST U REGULARNOJ TOČKI PLOHE


Gaussova i srednja zakrivljenost u regularnoj točki plohe važni su pojmovi diferencijalne geometrije. Za buduće je graditelje važno poznavanje ovih funkcija.

PRIMJER:
Krov od tkanine opterećen samo jednolikim silama prednapona poprima oblik opne od sapunice razapete na žicu savijenu u zadanu prostornu krivulju. Takva opna ima najmanju površinu od svih ploha koje zadovoljavaju iste rubne uvjete (koje se mogu razapeti na istu žicu) pa ju nazivamo minimalnom plohom. U svakoj točki takve plohe srednja je zakrivljenost jednaka nuli.

 • Pogledajte primjere visećih konstrukcija koji se nalaze na disku što su ga studenti našeg fakulteta Sanja Hak i Mario Uroš priložili svom radu "Gaussova i srednja zakrivljenost ploha - Mathematica vizualizacije", koji je ak. god. 2003/04 nagrađen Rektorovom nagradom.  1. Regularne i singularne točke plohe

 • Točku T na plohi Φ nazivamo regularnom točkom plohe ako u njoj postoji jednistvena dirna (tangencijalna) ravnina plohe.

  PODSJETIMO SE!
  Za regularnu točku T tangencijalna ravnina t sadrži tangente s diralištem u T svih onih krivulja koje leže na plohi i prolaze točkom T. (Slika 1)

 • Točke u kojima takve tangente ne formiraju ravninu (formiraju više ravnina od kojih neke mogu biti i dvostruko brojene, ili algebarske stošce bilo kojeg reda n) nazivamo singularnim točkama plohe. (Slika 2)
  U takvim točkama funkcije Gaussove i srednje zakrivljenosti NISU definirane.

 • Slika 1

  Slika 2
  2. Normalna zakrivljenost, glavni i asimptotski smjerovi

  PODSJETIMO SE!
  U regularnoj točki ravninske krivulje apsolutna vrijednost zakrivljenosti k recipročna je polumjeru oskulacijske kružnice, dok joj predznak ovisi o orijentaciji normale. (Slika 3)

  Slika 3 • Ravnine koje sadrže normalu n plohe Φ u točki T nazivamo ravninama normalnih presjeka kroz T.
  Svaka je takva ravnina određena normalom n i nekom od tangenata t plohe Φ u tangencijalnoj ravnini t .

 • U točki T zakrivljenost krivulje normalnog presjeka određenog tangentom t nazivamo normalnom zakrivljenošću plohe Φ u smjeru t u točki T i označavamo ju Kt.

 • Pomoću normalne zakrivljenosti Kt može se mjeriti zakrivljenost kt bilo koje druge krivulje na plohi Φ koja u T ima istu tangentu t. Vrijede relacije:

  Kt=kt cos θ, odnosno r = R cos θ. (Slika 4)

 • Slika 4 • Promatramo normalne zakrivljenosti Kt u točki T.
 • Funkcija K (K(φ) = Kt) koja svakom smjeru tangente pridružuje zakrivljenost odgovarajućeg normalnog presjeka, na intervalu [0,π ] ima minimum i maksimum (K1 i K2).
 • Slika 5


 • Ekstremne zakrivljenosti K1 i K2 nazivamo glavnim zakrivljenostima plohe Φ u točki T.
 • Vektore tangenata pridruženih krivulja nazivamo glavnim smjerovima u T (označavat ćemo ih p1 i p2).
  Glavni su smjerovi uvijek ORTOGONALNI!
 • Ravnine određene normalom i glavnim smjerovima nazivamo glavnim ravninama.
 • Zakrivljenost Kt (K(φ) bilo kojeg normalnog presjeka može se izraziti pomoću glavnih zakrivljenosti K1 i K2.
  Vrijedi relacija:

  Kt=K1 cos2 φ+K2 sin2 φ,

  gdje je φ kut između tangente t i glavnog smjera p1. (Slika 6)


  Slika 6

 • Graf funkcije normalne zakrivljenosti može u odnosu prema osi j biti u položajima kao na slici 7.

  Slika 7

 • U ravninama normalnih presjeka kroz točku T mogu (ali ne moraju) postojati i krivulje kojima je zakrivljenost u točki T jednaka 0 (sučajevi b i c sa slike 7).

 • Vektore tangentata takvih krivulja nazivamo asimptotskim smjerovima plohe u točki T i označavamo ih a1 i a2.
  Oni odgovarju rješenjima kvadratne jednadžbe

  K1 cos2φ +K2 sin2 φ=0.

 • Ako u točki T postoje dva različita asimptotska smjera tada se glavni smjerovi podudaraju sa simetralama kutova između njih. (Slika 8)
 • Slika 8  3. Gaussova i srednja zakrivljenost


  Gaussova (potpuna ili totalna) zakrivljenost plohe Φ u točki T jednaka je produktu odgovarajućih glavnih zakrivljenosti, tj.

  G(T) = K1(T) K2(T).  Srednja zakrivljenost plohe Φ u točki T jednaka je polovini zbroja odgovarajućih glavnih zakrivljenosti, tj.

  H(T) = ½ (K1(T) + K2(T)).

  Ako nekoga zanima:
  slike_gauss.nb - Mathematica bilježnica s naredbama za crtanje slika i animacija koje se koriste u ovoj HTML datoteci.


  natrag