1. Klasifikacija neraspadnutih konika prema vrsti sjecišta s beskonačno dalekim pravcem


2. Raspadnute konike


3. Konike kao presjeci stožaca i valjaka 2. stupnja


4. Neraspadnute konike (elipsa, hiperbola, parabola) - metričke definicije


5. Jednadžbe elipse, kružnice, hiperbole i parabole


6. Crtanje konika u programu Mathematica (cranje_konika.nb)


natrag (IT projekt)


natrag (Nacrtna geometrija - nastava)