Natkrivanje paraboličkim konoidom 3. reda


Akademske godine 2000/01, tadašnji studenti 2. godine Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Sanja Filipan i Hrvoje Kvasnička izradili su rad Natkrivanje paraboličkim konoidom. Rad je nagrađen Rektorovom nagradom.

Natkrivanje paraboličkim konoidom
(članak u časopisu KoG)

Parabolički konoid može se na mnogo načina koristiti za natkrivanje. Elementi su razni izrezi plohe koji se jednostavno slažu u nizove. Na sljedećim je crtežima prikazano nekoliko ideja koje su dane u spomenutom studentskom radu.