Primjer 2

Ravnalice plohe su kružnica c te pravci d1 i d2 u položaju kao na slici.

Pravac d2 je beskonačno dalek i određen je direkcijskom ravninom.

Ravnalice nemaju zajedničkih točaka pa određuju konoid 4. stupnja.

Izvodnice plohe konstruiraju se u ravninama pramena [d1] ili [d2]


Svaka ravnina pramena [d2] (paralelna s direkcijskom) siječe pravac d1 u jednoj, a kružnicu c u dvije točke.

Spojnice i1, i2 odgovarajućih sjecišta dvije su izvodnice plohe.

Te izvodnice mogu biti realne i različite, mogu se podudarati (torzalne), a mogu biti i konjugirano imaginarne ovisno o tome kakva su sjecišta konike c i promatrane ravnine.Svaka ravnina pramena [d1] siječe kružnicu c u dvije točke.

Tim točkama prolaze dvije izvodnice plohe (i1, i2) koje su paralelne s direkcijskom ravninom tj. koje se sijeku u beskonačno dalekom probodištu pravca d2 i promatrane ravnine.

Te izvodnice mogu biti realne i različite, mogu se podudarati (torzalne), a mogu biti i konjugirano imaginarne ovisno o tome kakva su sjecišta konike c i promatrane ravnine.


Na sljedećoj su slici prikazane 4 torzalne ravnine, 4 torzalna pravca i 4 kuspidalne točke ove plohe. Dvije kuspidalne točke beskonačno su daleke.

Konstrukcija dirne ravnine u regularnoj točki kružnog konoidaGaussova i srednja zakrivljenost u regularnoj točki kružnog konoida


natrag