Sljedeće konstrukcije napravljene su pomoću programa Microsoft PowerPoint pa je i manipuliranje sa sljedećim datotekama isto kao u tom programu.

1. Da biste, nakon pozivanja konstrukcije, mogli nizati slike potrebno je pritisnuti ikonu u desnom donjem uglu [Full Screen Slide Show].

2. Na narednu se sliku prelazi tako da se klikne na bilo koje mjesto u području slike.

3. Na početnu se sliku vraća pritiskom tipke [Esc].

Riješeni primjeri 1

Riješeni primjeri 2