Principi konstrukcije prodornih krivulja stožaca i valjaka

Primjeri prodornih krivulja dvaju stožaca

Primjeri prodornih krivulja stošca i valjka

Primjeri prodornih krivulja dvaju valjaka

Primjeri prodornih krivulja valjka i kugle