Program skupa

Molimo preuzmite program skupa Simpozij doktorskog studja građevinarstva 2021. sa sljedećeg linka:

Poziv sudionicima

S osobitim zadovoljstvom pozivamo vas na znanstveni skup 7. SIMPOZIJ DOKTORSKOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVA koji će se održati 6. i 7. rujna 2021. godine (ponedjeljak i utorak) na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26.

O simpoziju

Građevinski fakultet u Zagrebu je 2014. godine ustrojio novi oblik doktorskog studija GRAĐEVINARSTVA koji odgovara suvremenim izazovima. Vrhunska istraživanja moraju biti temelj doktorskog studija jer ona otvaraju nove izazove ali i omogućavaju napredak gospodarstva i održivi razvoj društva, što je danas glavni prioritet.

Stvaranje novih programa u području obrazovanja je vrlo osjetljivo i navedenom procesu treba uvijek pristupiti pažljivo. Jedino se takovim pristupom može dobiti prvorazredan rezultat, a to je u području znanosti stvaranje vodećih znanstvenika koji će biti samostalni kako u području znanstvenog istraživanja tako i kod kritičkog promišljanja te koji će biti inovativni i odgovorni pri upravljanju velikim projektima. Ovakva zahtjevna zadaća može se ostvariti jedino kroz aktivno znanstveno istraživanje u okviru doktorskog studija, gdje se uz veliku ulogu mentora razvijaju vještine i kompetencije doktoranada (sposobnost istraživanja, kritičkog promišljanja, preuzimanja inicijative…) koje će im kasnije biti od velike važnosti. Kako bi rezultati istraživanja bili što prije vidljivi i primjenjivi u praksi, od velike važnosti je stvoriti upravo takav model doktorskog studija koji će osigurati aktivno istraživanje te omogućiti razvoj novih znanja u određenom području građevinarstva, a kroz izradu doktorskog rada omogućavati će da se dobiveni rezultati u cijelosti i prikažu. Na ovaj način doktorand pokazuje da može provesti samostalno istraživanje, često i interdisciplinarno te da je spreman za tržište rada u okviru znanstvenih institucija ili u realnom sektoru što danas sve više postaje tendencija, posebice u razvijenim gospodarstvima.

Simpozij doktorskog studija zamišljen je da doktorandi predstave stanje razvoja područja istraživanja budućeg doktorskog rada i da pokažu aktivnost u istraživanju koje sami provode.

Lokacija održavanja simpozija

Simpozij će se održati 6. i 7. rujna 2021. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u dvorani 121.