Kontakti

Voditelj projekta:

 • doc.dr.sc. Dražen Vouk, dipl.ing.građ.
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Građevinski fakultet
 • Zavod za hidrotehniku
 • 
Kačićeva 26

 • 10000 Zagreb
 • Tel. +385 1 4639 213

 • Email:
 • www.grad.unizg.hr/drazen.vouk

Suradnici na projektu:

 • prof.dr.sc. Nina Štirmer, dipl.ing.građ.
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Građevinski fakultet
 • Zavod za materijale

 • Kačićeva 26

 • 10000 Zagreb
 • Tel. +385 1 4639 298
 • 
Email:
 • http://www.grad.unizg.hr/nina.stirmer
 • doc.dr.sc. Marijana Serdar, dipl.ing.građ.
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Građevinski fakultet
 • Zavod za materijale

 • Kačićeva 26

 • 10000 Zagreb
 • Tel. +385 1 4639 118

 • 
Email:
 • http://www.grad.unizg.hr/marijana.serdar
 • doc.dr.sc. Ana Baričević, dipl.ing.građ.
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Građevinski fakultet
 • Zavod za materijale
 • 
Kačićeva 26

 • 10000 Zagreb
 • Tel. +385 1 4639 536

 • 
Email:
 • www.grad.unizg.hr/ana.baricevic
 • Domagoj Nakić, mag.ing.aedif.
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Građevinski fakultet
 • Zavod za hidrotehniku

 • Kačićeva 26
 • 
10000 Zagreb
 • Tel. +385 1 4639 236

 • 
Email:
 • www.grad.unizg.hr/domagoj.nakic
 • dr.sc. Lidija Valek Žulj
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Zavod za materijale

 • Kačićeva 26

 • 10000 Zagreb
 • 
Email:
 • doc.dr.sc. Mario Šiljeg
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Geotehnički fakultet Varaždin
 • Hallerova aleja 7

 • 42000 Varaždin
 • Tel. +385 42 408 923
 • 
Email:
 • www.gfv.unizg.hr/hr/nastavnici/mario_siljeg.html