Ciljevi istraživanja

Osnovni cilj projekta je istraživanje mogućnosti ponovne upotrebe mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u pripremi inovativnih građevnih proizvoda u betonskoj industriji. Konkretno, ispitivat će se mogućnost i opravdanost ugradnje pepela, kao nusprodukta pri termičkoj obradi mulja, u beton i betonsku galanteriju koji se koriste u vodnom gospodarstvu. U kojem se od navedenih mogućih područja ti nusprodukti mogu koristiti ovisi prije svega o njihovom kemijskom sastavu, koji između ostalog ovisi i o samoj tehnologiji termičke obrade. Ponovna primjena nusprodukata pri termičkoj obradi mulja u proizvodnji cementa i/ili kao dodatka mortu ili betonu je povoljna jer isti imaju pucolanska svojstva. Između ostalog, cilj istraživanja bio bi ispitati utjecaj različitih faktora pri termičkoj obradi mulja, poput temperature spaljivanja, dodatka drugih materijala i kemijskih sastojaka (aditiva) u svrhu dobivanja nano-čestica pogodnih za dodavanje u beton i betonsku galanteriju koji se koriste u vodnom gospodarstvu (obloga kanala, potoka, vodotoka, proizvodnja betonskih cijevi, izgradnja pomorskih građevina – lukobrana, betonskih obala, vezova u marinama i dr.) radi poboljšanja njihovih svojstava.

Betonska galanterija može se koristiti za različite namjene, a jedna od njih je i korištenje za saniranje i regulaciju vodotoka, izgradnju cijevi za transport otpadnih voda (sanitarnih, industrijskih i oborinskih). Široka je primjena betona i kod pomorskih građevina (lukobrani, obaloutvrde i dr.). U ovim slučajevima vodeni tokovi i oborinske vode dolaze u direktan kontakt s betonskom galanterijom gdje pri određenim uvjetima može dođi do izluživanja određenih elemenata iz betonske galanterije u vodu koja je u dodiru s betonom, a samim tim i u okoliš.