Očekivani doprinos istraživanja

Ponovnom primjenom nusprodukata pri termičkoj obradi mulja, na kvalitetan način se u značajnoj mjeri rješava problematika konačnog zbrinjavanja muljeva s UPOV u Hrvatskoj, a nisu zanemarivi ni ekonomski doprinosi. Ovim istraživanjem povećao bi se stupanj održivosti gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.