Projektni tim

Član tima Stručnost Uloga u projektu
Dražen Vouk Tehnologije prikupljanja, obrade i konačne dispozicije otpadnih voda; Ekološki razvoj i obnavljanje vodnih tokova. Voditelje projekta; Organizacija i koordinacija svih projektnih aktivnosti; Dobavljanje sirovih materijala; Priprema izvještaja i smjernica; Diseminacijske aktivnosti.
Davor Malus Obrada i konačna dispozicija otpadnih voda; Održivo upravljanje vodnim resursima. Stariji stručni konzultant; Organizacija pilot projekta; Diseminacijske aktivnosti.
Stanislav Tedeschi Recikliranje i ponovno korištenje industrijskih otpadnih voda; Obrada i konačna dispozicija otpadnih voda; Sustavi javne odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda. Znanstveni savjetnik; Komunikacija s ključnim dionicima koji mogu pridonijeti dodatnoj vrijednosti projekta.
Nina Štirmer Laboratorijska ispitivanja, analiza strukture i karakteristika te kontrola kvalitete građevinskih materijala. Recikliranje i ponovno korištenje građevinskog i drugog otpada. Priprema plana ispitivanja; Eksperimentalna ispitivanja betonskih mješavina; priprema izvještaja o zalihama i potreba tržišta te izvještaja o ispitivanjima karakteristika betonskih proizvoda; Diseminacijske aktivnosti.
Marijana Serdar Analiza mikrostrukture i ispitivanja mehaničkih i trajnosnih karakteristika građevinskih materijala. Optimizacija betonskih mješavina. Eksperimentalna ispitivanja na cementnom mortu i betonu; Optimizacija betonskih mješavina; Diseminacijske aktivnosti i priprema izvještaja o ispitivanjima karakteristika cementnog morta i betona.
Ana Baričević Ispitivanja mehaničkih i trajnosnih svojstava građevinskih materijala. optimizacija betonskih mješavina. Primjena recikliranog agregata u betonu. Eksperimentalna istraživanja na cementnom mortu i betonu; Optimizacija betonskih mješavina; Diseminacijske aktivnosti i priprema izvještaja o ispitivanjima na cementnom mortu i betonu.
Lidija Valek Žulj Stručnjak za kemijske analize materijala i procjene trajnosti i uporabivosti materijala. Fizikalne i kemijske analize pepela; Priprema izvještaja o karakteristikama pepela; Povezivanje mikrostrukture s karakteristikama cementnog morta; Diseminacijske aktivnosti.
Mario Šiljeg Analize procesa u anorganskoj industriji i postupci obrade otpadnih voda. Stručnjak u sektoru vodne industrije te za kemijske analize materijala. Fizikalne i kemijske analize mulja s UPOV;
Izrada Izvještaja o karakteristikama mulja s UPOV.
Cristopher Robert Cheeseman Održiva proizvodnja i upotreba građevnih materijala. Stručnjak za recikliranje otpada, okolišno inženjerstvo i proizvodnju materijala Konzultant;
Povezivanje proizvodnje pepela i njegove ugradnje u građevne proizvode;
Diseminacijske aktivnosti.
Domagoj Nakić (doktorand) Tehnologije prikupljanja i obrade otpadnih voda. Uključen u izradu pregleda stanja na području istraživanja; Eksperimentalna ispitivanja na cementnom mortu i betonu; Optimizacija betonskih mješavina; Diseminacijske aktivnosti.