Troškovi istraživanja

Ukupni troškovi istraživanja iznose 479.500,00 kuna.

27% ukupnih troškova predviđeno je za materijalne troškove koji uključuju i literaturu te transport mulja te troškove za podizvođače za ispitivanja mikrostrukture i kemijskih analiza mulja i pepela.

Troškovi za opremu i pribor iznose 23% ukupnih troškova. Ova stavka se uglavnom odnosi na opremu za analiziranje veličine čestica te opremu za testove kemijskog izluživanja. Ostala sitna oprema i pribor obuhvaćaju kalupe, laboratorijske posudice, potrošnu opremu za laboratorijska ispitivanja, dozirnu pumpu, filtar za peć te servisiranje peći.

Procijenjeni troškovi za školarinu doktoranda iznose 13%, a troškovi obuke za Voditelja projekta i suradnike 8% ukupnih troškova projekta.

Troškovi vezani uz diseminaciju i ostvarivanje suradnji (30%) uglavnom su vezani uz sudjelovanje i prezentiranje rezultata na znanstvenim konferencijama, organizaciju radionica, troškove publiciranja, putne troškove konzultanata te u manjoj mjeri za izradu i održavanje web stranice.

Slika 6. Raspodjela troškova
Slika 6. Raspodjela troškova