Korištenje pepela u betonskoj industriji

U proizvodnji betonske galanterije, temeljom objavljenih rezultata istraživanja postoji veliki potencijal za zamjenu određenih komponenti adekvatnim materijalima, među kojima su vršena i ispitivanja ugradnje pepela iz termičke obrade mulja s UPOV-a. Međutim, uvjeti, način i količine koje se mogu supstituirati ovise o nizu čimbenika te se za svaku vrstu dodatka moraju zasebno ispitati (Chen et al., 2013). Primjerice, ispituju se utjecaji uvjeta termičke obrade mulja (tip peći za termičku obradu, temperatura sagorijevanja, maseni udio vode u mulju, vrijeme zadržavanja u peći) na smanjenje emisija teških metala u pepelu nakon termičke obrade, te na taj način učiniti spaljivanje mulja ekološki prihvatljivijim.

Pepeo iz termičke obrade mulja se u betonskoj industriji može koristiti kao pucolanski aktivan materijal, djelomično zamjenjujući cement, ili kao inertna ispuna koja zamjenjuje pijesak i/ili fini agregat. Drugi način primjene pepela u betonskoj industriji je umjesto dijela finog agregata (Dunster, 2007). Betoni u kojima je do 30% pijeska zamijenjeno s pepelom pokazuju smanjenje tlačne čvrstoće, nakon 28 d, u vrijednosti 22% (Khanbilvardi i Afshari, 1995). Povećani zahtjevi za vodom uslijed poroznije strukture pepela, u usporedbi s pijeskom, ograničavaju omjer zamjene pijeska s pepelom na <5-10% mase (Donatello et al., 2013). Pregledom stanja na području istraživanja može se zaključiti da mogućnosti korištenja pepela kao zamjene za fini agregat nisu detaljnije istražene.