3. OBAVIJEST


16. znanstveno-stručni kolokvij za
geometriju i grafiku

BAŠKA - otok Krk, 9.-13. rujna 2012.

Organizator:
Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku
HDGG

TEME:
geometrija, grafika, geometrijsko obrazovanje

PROGRAM
POZVANI PREDAVAČI
SUDIONICI
SAŽETCI
VAŽNI DATUMI
SMJEŠTAJ
KOTIZACIJA
OBRAZAC ZA PRIJAVU
KONTAKT
hdgg@hdgg.hr

Organizacijski odbor:
Maja Andrić, Jelena Beban-Brkić, Sonja Gorjanc, Ema Jurkin (predsjednica),
Mirela Katić-Žlepalo, Nikolina Kovačević, Vlasta Szirovicza, Nikoleta Sudeta, Marija Šimić