• Rok za prijavu je 15. svibnja 2013.

  • Rok za predaju sažetaka na engleskom jeziku je 10. lipnja 2013.