Kotizacija za sudionike iznosi 80 eura, a za osobe u pratnji 50 eura (protuvrijednost u kunama).

Uključuje troškove izleta u utorak i dodatak za svečanu večeru.

Kotizacija može biti uplaćena u gotovini na samom kolokviju ili do 25. kolovoza 2013. na sljedeći žiro-račun:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU
10000 ZAGREB, Kačićeva 26,
žiroračun br.: 2360000-1101517436