• Rok za prijavu e-mailom je 30. travnja 2010.

  • Rok za predaju sažetaka na engleskom jeziku je 15. lipnja 2010.