• Rok za prijavu je 15. svibnja 2014.

  • Rok za predaju sažetaka na engleskom jeziku je 10. lipnja 2014.

  • Sažetci se dostavljaju elektonskom poštom na adresu hdgg@hdgg.hr kao Latex datoteka (abstract_CCGG14.tex) ili Microsoft Word datoteka (abstract_CCGG14.doc), a slike u EPS formatu.