• Kotizacija za sudionike iznosi 80 eura, a za osobe u pratnji 50 eura (protuvrijednost u kunama).
    Uključuje troškove izleta u utorak i dodatak za svečanu večeru.

  • Kotizacija može biti uplaćena u gotovini na samoj konferenciji ili do 25. kolovoza 2013. na sljedeći žiro-račun:

    HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU
    10000 ZAGREB, Kačićeva 26,
    žiroračun br.: 2360000-1101517436