ORGANIZACIJSKI ODBOR

Maja Andrić

Jelena Beban-Brkić

Sonja Gorjanc

Ema Jurkin (potpredsjednica)

Mirela Katić-Žlepalo

Nikolina Kovačević

Vlasta Szirovicza

Nikoleta Sudeta

Marija Šimić Horvath (predsjednica)