Blaženka DIVJAK Sveučilište u Zagrebu
Manfred L. HUSTY Sveučilište u Innsbrucku
Emil MOLNÁR Sveučilište za tehniku i ekonomiju u Budimpešti
Lidija PLETENAC Sveučilište u Rijeci
Jenö SZIRMAI Sveučilište za tehniku i ekonomiju u Budimpešti