Kotizacija po sudioniku iznosi 30 eura.
Uključuje materijale skupa i troškove izleta u utorak.