Title: Use of S-curve in construction projects

Original Title: Primjena S-krivulje u građevinskim projektima

Authors: Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.05

First page: 13 Last page: 20

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: The S-curve and its use in construction projects are presented in the paper. This curve is a graphical representation of cumulative growth of a particular resource (costs, number of employees, product quantity, etc.) during realisation of a project. It is used on construction projects as a graphical project management tool. The most common use of the S-curve is for showing the cost-time relationship. Deviations from the planned values are observed through comparison, monitoring and control of the S-curve fluctuations, which enables timely reaction of project manager and the conduct of appropriate corrective measures to bring the project back on the right track, in order to achieve project goals. The paper defines the S-curve and shows its basic use in civil engineering, the aim being to provide an overview of theoretical background that can be used in future research related to S-curve modelling.

Sažetak: Radom je prikazana S-krivulja te njena uporaba unutar građevinskih projekata. S-krivulja predstavlja grafički prikaz kumulativnog rasta određenog resursa (troškovi, broj radnika, količina proizvoda itd.) u vremenu trajanja projekta. Unutar građevinskih projekata koristi se kao grafički alat upravljanja projektima. Najčešća je primjena S-krivulje koja prikazuje odnos troškovivrijeme. Usporedbama, praćenjem i kontrolom S-krivulja uočavaju se odstupanja od planiranih vrijednosti te voditelj projekta može na vrijeme reagirati i poduzeti određene korektivne mjere kako bi se projekt vratio u planirani okvir, odnosno kako bi se ostvarili ciljevi projekta. Rad definira S-krivulju te prikazuje njenu osnovnu uporabu u građevinarstvu, kako bi se dao pregled dijela teorijske podloge za buduća istraživanja vezana za njeno modeliranje.