Title: Vukovar High School Building – investigations and monitoring of a complex geotechnical problem

Original Title: Vukovarska gimnazija – istražni radovi i opažanja složenog geotehničkog problema

Authors: Jelena Kaluđer, Ivan Damjanović, Krunoslav Minažek

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.09

First page: 193 Last page: 199

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: The Vukovar High School building, repaired following war destructions during Homeland War, started to show cracks and signs of foundation settlement already after a short period of use. The building, widely spread and indented in plan, lies on a loess soil plateau. At the bottom of the plateau there are unlined “basements“ whose vaults have started to collapse as a result of moisture due to inadequate surface drainage. Old brick lining walls and new lining and retaining walls, some having properties of gravity walls, actually border on the loess plateau. During construction of one part of such retaining walls, near the high school building, a part of slope was affected by sliding, which was subsequently remedied. All these problems, and the settlement problem in particular, have led to the remedy of foundations at the most damaged part of the building. Thus, in 2008, the remedial work was made by jet-grouted piles. Soil investigation works, measurements and monitoring activities were conducted on several occasions in order to find the causes and the extent of damage to the building, and also to confirm the success of repair activities, as described in the paper.

Sažetak: Na zgradi vukovarske gimnazije, saniranoj od ratnih oštećenja tijekom Domovinskog rata, nedugo nakon početka uporabe počele su se primjećivati pukotine te uočavati znakovi slijeganja temelja. Zgrada koja je tlocrtno razvedena nalazi se na lesnom platou. U podnožju platoa postoje nepodgrađeni “podrumi” kojima su se svodovi počeli zarušavati, što se povezuje s provlaživanjem uslijed neadekvatne površinske odvodnje. Uz lesni plato dijelom su izvedeni stari obložni zidovi od opeke, a dijelom novi potporno-obložni zidovi, dio kojih ima značajke gravitacijskih zidova. Pri gradnji jedne dionice takvog potpornog zida blizu ruba gimnazijske zgrade došlo je do klizanja dijela pokosa u njegovoj pozadini, što je tada sanirano. Navedeni problemi, a posebice problem slijeganja, bili su povod za sanaciju temeljenja najviše oštećenog dijela zgrade, te je 2008. godine ona provedena izvedbom mlazno injektiranih pilota. Pri definiranju uzroka i opsega oštećenja građevine, ali i za ocjenu uspješnosti sanacije, više puta obavljani su geotehnički istražni radovi te mjerenja i opažanja na zgradi i okolišu, što je opisano u okviru ovoga rada.